Sdružení živnostníků

Živnosti a vše okolo nich

Sdružení živnostníků

Pokud jste o sdružení živnostníků nikdy neslyšely, pak jste tady správně. Nejen, že si povíme, co to vlastně sdružení živnostníků je, ale mimo jiné se i dozvíte, jaké jsou v tomto případě podmínky pro živnostníky s platbou daně z příjmu.

Co je to sdružení živnostníků

Pokud se několik podnikatelů, kteří mají živnostenské oprávnění rozhodnou, že budou společně podnikat, mají tu možnost. Jednou z možností, jak společně začít podnikat je založit smlouvu o sdružení, ve které budou uvedeny veškeré podmínky jejich společného podnikání.

Pokud si takovou smlouvu skutečně chcete založit, pak se rozhodně s jejím vypracováním obraťte na advokáta. Náležitosti, které musí být ve smlouvě uvedeny a to v nejen váš prospěch totiž nejsou nijak jednoduché a v budoucnu byste špatného vypracování a následného podpisu mohli litovat.

Sdružení živnostníků se hodí zejména tehdy, pokud nechcete se svými partnery zakládat obchodní společnost.

Smlouva o sdružení musí obsahovat hned několik důležitých údajů. Ty nejjednodušší jsou například identifikace všech subjektů, které smlouvu budou podepisovat, doba vzniku a přesného trvání sdružení, sídlo sdružení, účely sdružení apod. V tomto směru se samozřejmě nabízí i otázka, jak na konci každého období zaplatit daň státu.

Každý účastník sdružení platí daň sám za sebe a daňové přiznání podává sám. Ovšem pozor, pokud je jeden z účastníků sdružení plátcem DPH, musí se k jeho placení přihlásit všichni ihned po založení sdružení na příslušném Finančním úřadu.

Vložil Založení živnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Volné živnosti

Volné živnosti obsahují asi okolo 80 obrů činností, které spadají do této kategorie. Navíc k zahájení takové živnosti stačí skutečně jen vydání živnostenského listu, což by, pokud splňujete všechny podmínky, měla být v tomto případě brnkačka.

Odborná způsobilost není potřeba

K vykonávání volných živností totiž nepotřebujete vzdělání, praxi v oboru zkrátka nic. Volné činnosti totiž sdružují hned několik činností, jako jsou ty výrobní, obchodní nebo sem patří i některé běžně poskytované služby. Co byste ale měli vědět, že nedostáváte živnostenské oprávnění i přesto, že musíte projít všemi podmínkami, ale pouze výpis z živnostenského rejstříku.

Pár výhod to ale má. Pokud již některou z činností provozujete a chcete k tomu provozovat ještě jednu volnou živnost, pak stačí jen zajít na úřad a tam nechat živnost doplnit. Doplnění živnosti nemusíte hlásit ani na jiném úřadě, dokonce ani na své pojišťovně.

Volné živnosti patří mezi živnosti ohlašovací, což znamená, že do budoucna vzniká právní nárok. Pokud jsou tedy zákonem stanovené podmínky splněny, není důvod k tomu, aby nebylo vydáno živnostenské oprávnění/výpis z živnostenského rejstříku. Zároveň se ale jedná o takové činnosti, které nejsou státem nijak hlídány a regulovány, není brán ohled na škody, které jsou během činnosti způsobeny, protože jsou prováděny neodborným způsobem – není nutné dokládat vzdělání ani praxe v daném oboru, takže se předpokládá, že ji vykonavatel ani nemá.

Vložil Živnostenská oprávnění | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Řemeslné živnosti

Kategorie řemeslných živností se v posledních letech značně změnila. Mezi jednu z podmínek patřila i odborná způsobilost a praxe v daném oboru. Dnes je to tak stále, ale doba požadované praxe byla zkrácena.

Pokud máte vzdělání, nepotřebujete praxi

Pokud má žadatel o živnost patřičné odborné vzdělání, pak není praxe v oboru nutná. To je velmi dobrá zpráva zejména pro studenty, kteří aktuálně školu úspěšně ukončili a mají zájem okamžitě začít podnikat a postavit se na vlastní nohy.

Mezi odborné vzdělání se řadí středoškolské s maturitou, výuční list, nebo vysokoškolské vzdělání. Oborů a profesí, ve kterých můžete své podnikání zahájit je hned celá řada.

Profesí je skutečně dost a nelze je zde ani všechny vyjmenovat. Pro založení řemeslné živnosti platí naprosto stejná pravidla, jako při založení klasické, běžné živnosti.

 • pekařství, cukrářství
 • kadeřnictví, kosmetické služby
 • mlékárenství, uzenářství
 • zlatnictví, klenotnictví
 • opravy a montáže
 • malířství, zednictví
 • a mnoho dalších

V první řadě je vyžadována naprostá trestní bezúhonnost. Především nesmí být spáchán trestný čin v podnikání a nesmí dojít během minulých let k odnětí svobody. Dosažení požadovaného věku je samozřejmostí stejně, jako že žadatel musí být právně způsobilou osobou a na místě se tak prokáže občanským průkazem. Zároveň nesmí být evidentní žádný dluh vůči státu nebo pojišťovnám, dluhy na dani, nebo na finančním úřadu.

Co je pro vydání řemeslného živnostenského oprávnění nejdůležitější je potvrzení o požadovaném vzdělání či praxi, která se dokládá přímo na Živnostenském úřadu.

Vložil Živnostenská oprávnění | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Koncesované živnosti

Provozovat koncesovanou živnost je poměrně jednoduché, ale jen pro osoby, které dosáhly požadované vzdělání pro podnikání. Podnikatel ale musí splňovat hned několik podmínek, bez kterých nebude vydáno živnostenské oprávnění. Veškerému procesu ale předchází žádost o vydání koncese.

Žádost o vydání koncese

Koncesované živnosti jsou rozděleny do jednotlivých skupin dle živnostenského zákona v příloze č. 3. U každé skupiny koncesovaných živností jsou uvedeny i bližší informace.

Pokud skutečně chcete provozovat takovou činnost, pak bude nejlepší, když si tabulku přímo najdete. Možná si to nemyslíte, ale značně by vám mohla usnadnit práci. Je z ní totiž evidentní, jaké odborné vzdělání nebo způsobilost musí míst zástupce, živnostník i orgán státní správy, který se ke koncesi eviduje.

V žádosti o koncesi musí být uveden předmět podnikání a podává se v místě bydliště žadatele na příslušném Živnostenském úřadě. Dále je nutné doložit odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí mít požadované vzdělání nebo klasifikace v oboru, který bude předmětem podnikání. Zaručuje se tak za vykonavatele, že je zcela způsobilý k tomu, aby činnosti prováděl. Mezi tyto činnosti se řadí zejména kadeřnice, kosmetičky apod.

Pokud vám bude vydána koncese, můžete si na živnostenském úřadě zažádat klasicky na základě všechny vydaných koncesních dokumentů o živnostenské oprávnění.

Vložil Živnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit živnost

Pokud nechcete být zaměstnán a chcete si rozjet podnikání na vlastní pěst, pak je potřeba živnostenské oprávnění, které z vás dělá oprávněnou osobu k provozování činnosti.

Založení živnostenského oprávnění nijak složité ani zdlouhavé, ale otázkou je zda splňujete veškeré podmínky, které jsou s vydání oprávnění spjaté.

Podmínky pro založení živnostenského oprávnění

Vše má své podmínky a výjimkou není ani vydání živnostenského oprávnění. Pochopitelně musíte být plnoletí a nějaké ty prohřešky z minulosti by vám to mohli pěkně zavařit.

 • dosáhnout požadovaného věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz)
 • trestní bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů)
 • osoba bez daňového nedoplatku nebo jiným finančním závazkům vůči pojišťovně a státu

Co byste ale měli učinit, jako první věc je informovat se, do jaké skupiny činností spadá vaše podnikání. Jsou totiž některé úkony a profese, ke kterým si živnost zakládat nepotřebujete a je to vlastně zcela zbytečné. Podívejte se tedy na některé z nich:

 • lesní a vodní hospodářství
 • zemědělská výroba a činnosti autorů
 • nezávislá povolání (spisovatelé, autoři, hudebníci, apod.)
 • povolání dle zvláštních předpisů (daňové poradenství, exekutoři, makléři, léčitelé, advokáti)

Pokud jste si tedy naprosto jisti, že živnostenské oprávnění potřebujete, pak se vydejte na Živnostenský úřad, kde mimo vyplnění žádosti musíte předložit ještě několik dalších dokumentů. Průkaz totožnosti, odbornou způsobilost, pokud jde o živnost na základě vzdělání, pak musíte předložit i svá vysvědčení nebo jejich kopie, potvrzení o praxi vydanou zaměstnavatelem, případně po vás mohou chtít i zápočtový list, ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele.

Vložil Založení živnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Přerušení živnosti

Přerušení živnosti byste měli udělat jen v tom nejnutnějším případě. Mnohem víc se totiž vyplatí pozastavení živnosti, zato neplatíte a navíc si můžete živnost pak kdykoli obnovit. Pokud živnost přerušíte úplně a jednou byste se rozhodli, že budete živnostenské oprávnění potřebovat znovu, pak budete muset podstoupit ten stejný koloběh, jak na úplném začátku.

Vyplnění jednotného registračního formuláře

I přesto, že nějakou dobu již platí, že nemusíte oznamovat přerušení živnosti Živnostenskému úřadu, tak na všech jiných úřadech je to vaše povinnost. Mimo jiné to musíte nahlásit i zdravotní pojišťovně, ale s registračním formulářem si ušetříte doslova hromadu času.

Registrační formulář je totiž listina, se kterou dáte vědět všem příslušným úřadům, že jste živnost úplně zrušily, nebo jen pozastavily. Nemusíte tak chodit od úřadu k úřadu a ztrácet zbytečně čas.

Samotné přerušení živnosti je velmi jednoduché a dokonce není ani moc zdlouhavé. V první řadě musíte na Živnostenském úřadě oznámit přerušení živnosti na základě žádosti, kterou úřad běžně vydává. Živnostenský úřad vám vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a to do 30 dnů od podání žádosti. Nakonec nesmíte zapomenout informovat všechny příslušné orgány a úřady, které by vám později mohli způsobit potíže. Vzhledem k tomu, že živnost ukončujete na Živnostenském úřadě, tak je dále nemusíte informovat, protože je vaše zrušení evidováno.

Živnostenské oprávnění vám ale může zrušit i samotný úřad a to v případě, že nesplňujete nebo nějakým způsobem porušujete podmínky stanovené zákonem.

Vložil Přerušení podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Pozastavení živnosti

Pokud se vám v podnikání nedaří, chcete nastoupit do zaměstnání, jako normální zaměstnanec nebo naopak chcete nějakou dobu nedělat nic, pak je potřeba udělat něco se svým živnostenským listem.

Ten se rozhodně nedoporučuje úplně rušit – je to příliš zdlouhavé a navíc jeho další vyřízení stojí 1 000,- Kč. Pozastavení živnosti je tak velmi dobrou cestou, jak se jednou k živnosti zase třeba vrátit.

Raději pozastavit, než zrušit

Od roku 2010 platí zákon, že nemusíte přerušení živnosti hlásit na Živnostenském úřadu, ale stačí, když zašlete oznámení na Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a mimo jiné i Finančnímu úřadu. Rozhodně byste na tyto kroky neměli zapomínat, protože jinak budete platit stejně, jako kdybyste živnost nepřerušily. Jednotlivé úřady totiž mezi sebou nekomunikují a tak by se časem mohlo stát, že budete platit, ani nebudete vědět, jak. Existuje ale jednotný registrační formulář, který se nachází na každém Živnostenském úřadu, a s jeho vyplněním dáváte vědět všem úřadům.

Pokud jste zaměstnán na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, pak se nemusíte starat o platbu zdravotního a sociálního pojištění, které za vás automaticky odvádí zaměstnavatel. Pokud jste studentem do 26 let, pak za vás platí zdravotní a sociální pojištění stát. Jste bez příjmů, bez práce a máte obavu, že to tak bude i nadále? Pak se buď přihlaste na úřad práce, který za vás pojištění bude platit a tak nebudete mít žádné výdaje navíc, nebo si můžete zdravotní pojištění hradit sami a to ve výši 1 080,- Kč/měsíc.

Sociální neboli důchodové pojištění si ze zákona platit nemusíte, ale taky vám není započítáno do důchodu.

Vložil Živnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Podnikání z domova

Podnikání z domova rozhodně zní velmi dobře, pohodlně, ale za nějakou dobu byste mohli pocítit nějakou tu změnu ve vašem osobním životě.

Pokud se tedy rozhodujete svůj obývák přeměnit na jednací místnost či kancelář, máme pro vás několik rad.

Podnikání z domova může přinést i právní potíže

Samozřejmě si lze pod podnikáním z domova představit hned několik profesí, jako je malíř, natěrač, hodinový manžel nebo třeba instalatér.

Jedná se o běžné profese na živnostenský list, kdy si vykonavatelé nosí své věci s sebou a práci provádí každý z nich na místě, kde je právě potřeba, konzultace obvykle potřeba taky není, a když už tak je nutná schůzka přímo na místě vykonávání. Pak jsou ale profese, při kterých zkrátka není možné vykonávat službu nebo poradenství na jiném místě než v bytě. Zejména se jedná o kadeřnictví, kosmetiku, manikúru, masáže, internetové obchody apod.

V tomto směru se může objevit pořádný problém. Jednak budete využít bytové prostory pro jiné účely, než pro jaké byly původně zkolaudovány. Svou práci zatahujete do rodiny a z toho může být pořádný problém nejen v rodině. Nakonec můžeme zmínit ještě ztrátu soukromí, protože kontrolní orgány mají právo vstoupit do prostoru, který pro podnikání využíváte vy.

Pokud je vaše podnikání perspektivní, vašich schůzek přibývá celkem pravidelně, mohlo by vám všechno začít přerůstat přes hlavu. Rozhodně není jednoduché zařídit si kancelář uprostřed bytu a zkoordinovat vše tak, aby bylo možné naplno se věnovat domácnosti, rodině a ještě svému podnikání doma.

Vložil Možnosti pro podnikatele | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Podpora podnikání

Malé podniky u nás nemají příliš mnoho šancí, jak se na poměrně velkém podnikatelském trhu uplatnit.

V současné době je celkem jedenáct programů podpory, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

O podpoře podnikání se příliš neví

Pokud podnikáte a o podpoře nemáte ani páru, pak je to trošku škoda. Nejen, že by vám mohla podpora značně pomoci, ale i její výše pro vás může být víc, než jen uspokojující. Navíc se s těmito programy můžete seznámit i s jinými příspěvky, které se pro vás mohou stát pravidelným příjmem.

 • můžete získat bezúročný úvěr 500 000,- Kč
 • můžete získat úrokovou dotaci k bankovnímu úvěru
 • příspěvky pokud zaměstnáváte zdravotně postiženého
 • státní dotace marketingové podpory a certifikace

Dotace jsou určeny pro drobné, malé a střední podnikatele. Víte ale, do jaké kategorie podnikatelů zapadáte právě vy se svou společností? Malý a střední podnikatel je podnikatel, který má méně než 250 zaměstnanců, malý podnikatel je podnikatel, který má méně než 50 zaměstnanců a drobný podnikatel je podnikatel, který má méně než 10 zaměstnanců. Abyste získali státní podporu v podnikání, pak pochopitelně musíte splňovat některé z podmínek, které jsou pevně stanoveny, a nelze se jim vyhnout. Některé podmínky jsou dokonce pro celých 11 programů společné.

 • žadatel o dotaci musí mít sídlo firmy v ČR
 • žadatel musí být občanem ČR
 • žadatel musí mít splněny závazky vůči Finančnímu úřadu
 • vůči Fondu národního majetku
 • vůči Státnímu fondu životního prostředí
 • vůči Pozemkovému fondu
 • vůči Celní správě
 • vůči České správně sociálního zabezpečení
Vložil Možnosti pro podnikatele | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení sro

Pokud chcete, aby se vaše živnost posunula někam dál, pak je na čase abyste si založily společnost s ručením omezeným.

Nejen, že se váš předmět podnikání posune na zcela jinou stupnici, ale i jako podnikatel budete působit důvěryhodněji a vaše uplatnění na trhu se značně zvyšuje. Celému založení společnosti předchází podpis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva se podepisuje před notářem a zároveň se stanovuje správce vkladů. Správce vkladů zodpovídá za to, že veškeré vklady společníků nebo jednotlivce budou odeslány na speciální účet a po dobu, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku, s nimi nebude moci nikdo manipulovat. Správcem vkladů se může stát i banka, pokud k tomu učiní souhlas. Na základě splacení vkladů získává podnikatel/lé, podnikatelské oprávnění nebo živnostenské oprávnění.

Pokud jste se skutečně rozhodli založit s. r. o. pak musíte počítat nejen s počátečním vkladem, ale i s ostatními náklady. V tomto případě budete odvádět částku i notáři, platit budete za zápis do obchodního rejstříku, poplatek za výpis z katastru nemovitostí, který musíte doložit na základě sídla společnosti. Jestliže nechcete zakládat společnost sami na vlastní pěst, pak si můžete vzít společníka. Těch může být ve společnosti až padesát, přičemž každý ručí svým vlastním majetkem a částkou, která je uvedena, jako počáteční vklad společníků.

Minimální částka, která musí být uhrazena jako počáteční vklad je 100 000,- Kč, ale jedná se pouze o vklad počáteční. Základem je 200 000,- Kč.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář