Živnosti a vše okolo nich

Měsíční archív: Říjen 2012

Přerušení živnosti

Přerušení živnosti byste měli udělat jen v tom nejnutnějším případě. Mnohem víc se totiž vyplatí pozastavení živnosti, zato neplatíte a navíc si můžete živnost pak kdykoli obnovit. Pokud živnost přerušíte úplně a jednou byste se rozhodli, že budete živnostenské oprávnění potřebovat znovu, pak budete muset podstoupit ten stejný koloběh, jak na úplném začátku.

Vyplnění jednotného registračního formuláře

I přesto, že nějakou dobu již platí, že nemusíte oznamovat přerušení živnosti Živnostenskému úřadu, tak na všech jiných úřadech je to vaše povinnost. Mimo jiné to musíte nahlásit i zdravotní pojišťovně, ale s registračním formulářem si ušetříte doslova hromadu času.

Registrační formulář je totiž listina, se kterou dáte vědět všem příslušným úřadům, že jste živnost úplně zrušily, nebo jen pozastavily. Nemusíte tak chodit od úřadu k úřadu a ztrácet zbytečně čas.

Samotné přerušení živnosti je velmi jednoduché a dokonce není ani moc zdlouhavé. V první řadě musíte na Živnostenském úřadě oznámit přerušení živnosti na základě žádosti, kterou úřad běžně vydává. Živnostenský úřad vám vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a to do 30 dnů od podání žádosti. Nakonec nesmíte zapomenout informovat všechny příslušné orgány a úřady, které by vám později mohli způsobit potíže. Vzhledem k tomu, že živnost ukončujete na Živnostenském úřadě, tak je dále nemusíte informovat, protože je vaše zrušení evidováno.

Živnostenské oprávnění vám ale může zrušit i samotný úřad a to v případě, že nesplňujete nebo nějakým způsobem porušujete podmínky stanovené zákonem.

Vložil Přerušení podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Pozastavení živnosti

Pokud se vám v podnikání nedaří, chcete nastoupit do zaměstnání, jako normální zaměstnanec nebo naopak chcete nějakou dobu nedělat nic, pak je potřeba udělat něco se svým živnostenským listem.

Ten se rozhodně nedoporučuje úplně rušit – je to příliš zdlouhavé a navíc jeho další vyřízení stojí 1 000,- Kč. Pozastavení živnosti je tak velmi dobrou cestou, jak se jednou k živnosti zase třeba vrátit.

Raději pozastavit, než zrušit

Od roku 2010 platí zákon, že nemusíte přerušení živnosti hlásit na Živnostenském úřadu, ale stačí, když zašlete oznámení na Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a mimo jiné i Finančnímu úřadu. Rozhodně byste na tyto kroky neměli zapomínat, protože jinak budete platit stejně, jako kdybyste živnost nepřerušily. Jednotlivé úřady totiž mezi sebou nekomunikují a tak by se časem mohlo stát, že budete platit, ani nebudete vědět, jak. Existuje ale jednotný registrační formulář, který se nachází na každém Živnostenském úřadu, a s jeho vyplněním dáváte vědět všem úřadům.

Pokud jste zaměstnán na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, pak se nemusíte starat o platbu zdravotního a sociálního pojištění, které za vás automaticky odvádí zaměstnavatel. Pokud jste studentem do 26 let, pak za vás platí zdravotní a sociální pojištění stát. Jste bez příjmů, bez práce a máte obavu, že to tak bude i nadále? Pak se buď přihlaste na úřad práce, který za vás pojištění bude platit a tak nebudete mít žádné výdaje navíc, nebo si můžete zdravotní pojištění hradit sami a to ve výši 1 080,- Kč/měsíc.

Sociální neboli důchodové pojištění si ze zákona platit nemusíte, ale taky vám není započítáno do důchodu.

Vložil Živnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Podnikání z domova

Podnikání z domova rozhodně zní velmi dobře, pohodlně, ale za nějakou dobu byste mohli pocítit nějakou tu změnu ve vašem osobním životě.

Pokud se tedy rozhodujete svůj obývák přeměnit na jednací místnost či kancelář, máme pro vás několik rad.

Podnikání z domova může přinést i právní potíže

Samozřejmě si lze pod podnikáním z domova představit hned několik profesí, jako je malíř, natěrač, hodinový manžel nebo třeba instalatér.

Jedná se o běžné profese na živnostenský list, kdy si vykonavatelé nosí své věci s sebou a práci provádí každý z nich na místě, kde je právě potřeba, konzultace obvykle potřeba taky není, a když už tak je nutná schůzka přímo na místě vykonávání. Pak jsou ale profese, při kterých zkrátka není možné vykonávat službu nebo poradenství na jiném místě než v bytě. Zejména se jedná o kadeřnictví, kosmetiku, manikúru, masáže, internetové obchody apod.

V tomto směru se může objevit pořádný problém. Jednak budete využít bytové prostory pro jiné účely, než pro jaké byly původně zkolaudovány. Svou práci zatahujete do rodiny a z toho může být pořádný problém nejen v rodině. Nakonec můžeme zmínit ještě ztrátu soukromí, protože kontrolní orgány mají právo vstoupit do prostoru, který pro podnikání využíváte vy.

Pokud je vaše podnikání perspektivní, vašich schůzek přibývá celkem pravidelně, mohlo by vám všechno začít přerůstat přes hlavu. Rozhodně není jednoduché zařídit si kancelář uprostřed bytu a zkoordinovat vše tak, aby bylo možné naplno se věnovat domácnosti, rodině a ještě svému podnikání doma.

Vložil Možnosti pro podnikatele | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Podpora podnikání

Malé podniky u nás nemají příliš mnoho šancí, jak se na poměrně velkém podnikatelském trhu uplatnit.

V současné době je celkem jedenáct programů podpory, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

O podpoře podnikání se příliš neví

Pokud podnikáte a o podpoře nemáte ani páru, pak je to trošku škoda. Nejen, že by vám mohla podpora značně pomoci, ale i její výše pro vás může být víc, než jen uspokojující. Navíc se s těmito programy můžete seznámit i s jinými příspěvky, které se pro vás mohou stát pravidelným příjmem.

 • můžete získat bezúročný úvěr 500 000,- Kč
 • můžete získat úrokovou dotaci k bankovnímu úvěru
 • příspěvky pokud zaměstnáváte zdravotně postiženého
 • státní dotace marketingové podpory a certifikace

Dotace jsou určeny pro drobné, malé a střední podnikatele. Víte ale, do jaké kategorie podnikatelů zapadáte právě vy se svou společností? Malý a střední podnikatel je podnikatel, který má méně než 250 zaměstnanců, malý podnikatel je podnikatel, který má méně než 50 zaměstnanců a drobný podnikatel je podnikatel, který má méně než 10 zaměstnanců. Abyste získali státní podporu v podnikání, pak pochopitelně musíte splňovat některé z podmínek, které jsou pevně stanoveny, a nelze se jim vyhnout. Některé podmínky jsou dokonce pro celých 11 programů společné.

 • žadatel o dotaci musí mít sídlo firmy v ČR
 • žadatel musí být občanem ČR
 • žadatel musí mít splněny závazky vůči Finančnímu úřadu
 • vůči Fondu národního majetku
 • vůči Státnímu fondu životního prostředí
 • vůči Pozemkovému fondu
 • vůči Celní správě
 • vůči České správně sociálního zabezpečení
Vložil Možnosti pro podnikatele | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení sro

Pokud chcete, aby se vaše živnost posunula někam dál, pak je na čase abyste si založily společnost s ručením omezeným.

Nejen, že se váš předmět podnikání posune na zcela jinou stupnici, ale i jako podnikatel budete působit důvěryhodněji a vaše uplatnění na trhu se značně zvyšuje. Celému založení společnosti předchází podpis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva se podepisuje před notářem a zároveň se stanovuje správce vkladů. Správce vkladů zodpovídá za to, že veškeré vklady společníků nebo jednotlivce budou odeslány na speciální účet a po dobu, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku, s nimi nebude moci nikdo manipulovat. Správcem vkladů se může stát i banka, pokud k tomu učiní souhlas. Na základě splacení vkladů získává podnikatel/lé, podnikatelské oprávnění nebo živnostenské oprávnění.

Pokud jste se skutečně rozhodli založit s. r. o. pak musíte počítat nejen s počátečním vkladem, ale i s ostatními náklady. V tomto případě budete odvádět částku i notáři, platit budete za zápis do obchodního rejstříku, poplatek za výpis z katastru nemovitostí, který musíte doložit na základě sídla společnosti. Jestliže nechcete zakládat společnost sami na vlastní pěst, pak si můžete vzít společníka. Těch může být ve společnosti až padesát, přičemž každý ručí svým vlastním majetkem a částkou, která je uvedena, jako počáteční vklad společníků.

Minimální částka, která musí být uhrazena jako počáteční vklad je 100 000,- Kč, ale jedná se pouze o vklad počáteční. Základem je 200 000,- Kč.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak zrušit sro

Pokud se vám založení společnosti s ručením omezeným zdálo až příliš jednoduché, pak se asi budete divit, jak moc je složité zrušení společnosti. Úkon není jednoduchý, je časově náročný a mimo jiné budete potřebovat i advokáta.

Společnost pak zaniká až tehdy, kdy je vymazána z obchodního rejstříku firem, proběhne tedy její zánik. Zániku ale ještě předchází samotné zrušení společnosti bez likvidace nebo naopak s likvidací. Velkou roli zde hraje i důvod zrušení společnosti, a zda máte finanční závazky vůči věřitelům.

Zrušení a zánik společnosti

Pokud bychom se měli řídit obchodním zákoníkem, tak nejdříve dochází ke zrušení společnosti, nakonec k jejímu zániku.

Zrušení společnosti provádí zejména advokát nebo pověřený notář. Společnosti zaniká ke dni, kdy je vymazána z obchodního rejstříku. V tomto případě ale může nastat ještě několik situací a jednou z nich je i likvidace.

Zrušení s likvidací nebo bez likvidace

Likvidaci provádí likvidátor a to v případě, že je to nařízeno soudem nebo si to všichni společníci přejí. Likvidace je úplné zrušení společnosti, kdy je vyrovnávají závazky vůči věřitelům, dodavatelům, apod.

Společnost je ale možné zrušit i bez likvidace a to v případě, že všichni společníci dobrovolně vystoupí a jmění přechází na jiného právního nástupce čímž může být zcela nová, nebo už zaběhlá společnost.

Pokud nemáte s administrativní prací valné a opravdu odborné zkušenosti, pak je rozhodně lepší nápad nechat celou administrativu na zkušeném advokátovi. Ano, jsou to nějaké ty výdaje navíc, ale vy budete mít jistotu, že se v budoucnu neobjeví žádné další potíže v rámci již neexistující společnosti.

Vložil Přerušení podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak založit sro a podnikat

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou založení společnosti u nás. Společnost může mít jednoho společníka, nejvýš však padesát společníků. Základní kapitál společnosti je 200 000,- Kč a každý společník přispívá minimálním vkladem (základním kapitálem) 20 000,- Kč.

Ke vzniku společnosti dochází až zápisem do obchodního rejstříku.

Jak založit s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným není úplně zadarmo. Navíc ani samotné vyřízení není úplně jednoduché.

Prvním krokem je sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy. Zakladatelská listina se zakládá v případě, že má společnost jen jednoho společníka, společenská smlouva platí pro více společníků. Podpis smlouvy probíhá před notářem a následně je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý účastník odpovídá za závazky majetkem, ale pokud se jedná o jednotlivce, pak odpovídá svým vkladem. Každá společnost si stanovuje správce vkladů – může to být i banka, je třeba doložit souhlas.

Základní kapitál – do kdy je potřeba uhradit

Základní kapitál je nutné uhradit ještě před podáním návrhu zápisu do obchodního rejstříku. Do této doby musí být zaplaceno minimálně 30 %, celková výše ale musí činit aspoň 100 000,- Kč. Výjimka se vztahuje na společnosti s jedním majitelem, kdy musí být celkový výše 200 000,- Kč splacena ještě před podáním žádosti o zapsání do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem společnosti je jednatel, nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Výhody s. r. o.

 • životnost společnosti – pokud jeden společník odejde, neohrožuje společnost
 • ručení je omezené až do výše počátečního vkladu
 • je možné zakládat ještě dceřiné společnosti
 • společnost může expandovat navýšením vkladů a přistoupením společníků
Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak správně zaplatit daň

Placení daně není příjemné nikomu. Potřeba to ale je a i přesto se některým z nás stává, že nevíme, jak daň zaplatit správně. Díky tomu, že daň uhradíme nejen správně, ale i zavčasu vyhýbáme se poměrně velkým nepříjemnostem, které jsou s nezaplacením vyměřené daně bezprostředně spojeny.

Plátci daně ale mají hned několik možností, jak daň finančnímu úřadu zaplatit. Mimo jiné se jedná i o nejpohodlnější způsob, jaký lze v rámci platby daně uplatnit.

Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou

Bankovní převod je pochopitelně velmi pohodlný. Jednoduše tak učiníte z domova zatím, co kdybyste chtěli platit prostřednictví České pošty, budete muset dokonce i vyplnit složenku. Bankovní převod se tedy v tomto případě zdá opravdu jednodušší, navíc budete mít lepší přehled. Číslo bankovního účtu, kód banky, variabilní a konstantní symbol je samozřejmostí a mimo jiné budete muset ještě přidat částku psanou slovy, specifický symbol, datum splatnosti daně a do zprávy pro příjemce uvést – v případě, že jste plátcem DPH i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Rozhodně se tento způsob zdá mnohem jednodušší, než platba složenkou, kterou složitě mezi lidmi vyplňujete na poště. Mnozí z nás si dokonce s takovým vyplněním ani neví rady a rovnou se přikloní k jiné metodě zaplacení daně.

Vložil Pro plátce daní | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak vyplnit prohlášení poplatníka daně

Daňové prohlášení, nebo jak se běžně říká “růžový papír”. Možná už ho podepsal kde kdo, možná jste ho za celý život ještě ani neviděli.

Až ale přijde na jeho vyplnění sami poznáte, že to někdy není tak jednoduché. A k čemu vlastně takový růžový papír slouží? Chrání vás, nebo naopak vašeho zaměstnavatele?

Prohlášení můžete podepsat jen u jednoho zaměstnavatele

Daňové prohlášení může zaměstnanec podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pokud jich najednou v jednom kalendářním roce podepíše víc, pak se musí rozhodnout, u kterého z nich zůstane. Prohlášení zkrátka nelze podepsat dvakrát. Prohlášení poplatníka daně se obvykle podepisuje ke smlouvě dohoda o pracovní činnosti a zaměstnavatel si díky tomuto dokumentu může uplatnit slevy na dani a uplatňuje díky němu nezdanitelné části základu daně. V zásadě tedy nechání nikoho, ale přináší značné výhody pro podnikatele. Daňové prohlášení má hned několik listů, přičemž na tom prvním si možná řeknete, jak je to jednoduché.

 • Jde o základní údaje o vaší osobě. Pokud se vás některá z kolonek netýká – například kolik máte děti a vy je nemáte, pak kolonku pouze zaškrtnete a dále se ji nevěnujete.
 • Na druhém listu se po několika kolonkách dostáváte k čestnému prohlášení, že jste u jiného zaměstnavatele nepodepsali stejný dokument. Máte-li manžela/manželku dostáváte se i k této otázce.
 • Na třetím listu se dostáváme opět k čestnému prohlášení o jiných příjmech, které jsou nebo nejsou zdanitelné.
 • Nakonec už vás čeká jen podpis a malé nezbytnosti. Základní údaje o své osobě zná asi každý z nás a tak by vám vyplnění dokumentu nemělo zabrat příliš mnoho času.
Vložil Pro plátce daní | Štítek , , , , | Zanechat komentář