Živnosti a vše okolo nich

Měsíční archív: Listopad 2012

Sdružení živnostníků

Pokud jste o sdružení živnostníků nikdy neslyšely, pak jste tady správně. Nejen, že si povíme, co to vlastně sdružení živnostníků je, ale mimo jiné se i dozvíte, jaké jsou v tomto případě podmínky pro živnostníky s platbou daně z příjmu.

Co je to sdružení živnostníků

Pokud se několik podnikatelů, kteří mají živnostenské oprávnění rozhodnou, že budou společně podnikat, mají tu možnost. Jednou z možností, jak společně začít podnikat je založit smlouvu o sdružení, ve které budou uvedeny veškeré podmínky jejich společného podnikání.

Pokud si takovou smlouvu skutečně chcete založit, pak se rozhodně s jejím vypracováním obraťte na advokáta. Náležitosti, které musí být ve smlouvě uvedeny a to v nejen váš prospěch totiž nejsou nijak jednoduché a v budoucnu byste špatného vypracování a následného podpisu mohli litovat.

Sdružení živnostníků se hodí zejména tehdy, pokud nechcete se svými partnery zakládat obchodní společnost.

Smlouva o sdružení musí obsahovat hned několik důležitých údajů. Ty nejjednodušší jsou například identifikace všech subjektů, které smlouvu budou podepisovat, doba vzniku a přesného trvání sdružení, sídlo sdružení, účely sdružení apod. V tomto směru se samozřejmě nabízí i otázka, jak na konci každého období zaplatit daň státu.

Každý účastník sdružení platí daň sám za sebe a daňové přiznání podává sám. Ovšem pozor, pokud je jeden z účastníků sdružení plátcem DPH, musí se k jeho placení přihlásit všichni ihned po založení sdružení na příslušném Finančním úřadu.

Vložil Založení živnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Volné živnosti

Volné živnosti obsahují asi okolo 80 obrů činností, které spadají do této kategorie. Navíc k zahájení takové živnosti stačí skutečně jen vydání živnostenského listu, což by, pokud splňujete všechny podmínky, měla být v tomto případě brnkačka.

Odborná způsobilost není potřeba

K vykonávání volných živností totiž nepotřebujete vzdělání, praxi v oboru zkrátka nic. Volné činnosti totiž sdružují hned několik činností, jako jsou ty výrobní, obchodní nebo sem patří i některé běžně poskytované služby. Co byste ale měli vědět, že nedostáváte živnostenské oprávnění i přesto, že musíte projít všemi podmínkami, ale pouze výpis z živnostenského rejstříku.

Pár výhod to ale má. Pokud již některou z činností provozujete a chcete k tomu provozovat ještě jednu volnou živnost, pak stačí jen zajít na úřad a tam nechat živnost doplnit. Doplnění živnosti nemusíte hlásit ani na jiném úřadě, dokonce ani na své pojišťovně.

Volné živnosti patří mezi živnosti ohlašovací, což znamená, že do budoucna vzniká právní nárok. Pokud jsou tedy zákonem stanovené podmínky splněny, není důvod k tomu, aby nebylo vydáno živnostenské oprávnění/výpis z živnostenského rejstříku. Zároveň se ale jedná o takové činnosti, které nejsou státem nijak hlídány a regulovány, není brán ohled na škody, které jsou během činnosti způsobeny, protože jsou prováděny neodborným způsobem – není nutné dokládat vzdělání ani praxe v daném oboru, takže se předpokládá, že ji vykonavatel ani nemá.

Vložil Živnostenská oprávnění | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Řemeslné živnosti

Kategorie řemeslných živností se v posledních letech značně změnila. Mezi jednu z podmínek patřila i odborná způsobilost a praxe v daném oboru. Dnes je to tak stále, ale doba požadované praxe byla zkrácena.

Pokud máte vzdělání, nepotřebujete praxi

Pokud má žadatel o živnost patřičné odborné vzdělání, pak není praxe v oboru nutná. To je velmi dobrá zpráva zejména pro studenty, kteří aktuálně školu úspěšně ukončili a mají zájem okamžitě začít podnikat a postavit se na vlastní nohy.

Mezi odborné vzdělání se řadí středoškolské s maturitou, výuční list, nebo vysokoškolské vzdělání. Oborů a profesí, ve kterých můžete své podnikání zahájit je hned celá řada.

Profesí je skutečně dost a nelze je zde ani všechny vyjmenovat. Pro založení řemeslné živnosti platí naprosto stejná pravidla, jako při založení klasické, běžné živnosti.

 • pekařství, cukrářství
 • kadeřnictví, kosmetické služby
 • mlékárenství, uzenářství
 • zlatnictví, klenotnictví
 • opravy a montáže
 • malířství, zednictví
 • a mnoho dalších

V první řadě je vyžadována naprostá trestní bezúhonnost. Především nesmí být spáchán trestný čin v podnikání a nesmí dojít během minulých let k odnětí svobody. Dosažení požadovaného věku je samozřejmostí stejně, jako že žadatel musí být právně způsobilou osobou a na místě se tak prokáže občanským průkazem. Zároveň nesmí být evidentní žádný dluh vůči státu nebo pojišťovnám, dluhy na dani, nebo na finančním úřadu.

Co je pro vydání řemeslného živnostenského oprávnění nejdůležitější je potvrzení o požadovaném vzdělání či praxi, která se dokládá přímo na Živnostenském úřadu.

Vložil Živnostenská oprávnění | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Koncesované živnosti

Provozovat koncesovanou živnost je poměrně jednoduché, ale jen pro osoby, které dosáhly požadované vzdělání pro podnikání. Podnikatel ale musí splňovat hned několik podmínek, bez kterých nebude vydáno živnostenské oprávnění. Veškerému procesu ale předchází žádost o vydání koncese.

Žádost o vydání koncese

Koncesované živnosti jsou rozděleny do jednotlivých skupin dle živnostenského zákona v příloze č. 3. U každé skupiny koncesovaných živností jsou uvedeny i bližší informace.

Pokud skutečně chcete provozovat takovou činnost, pak bude nejlepší, když si tabulku přímo najdete. Možná si to nemyslíte, ale značně by vám mohla usnadnit práci. Je z ní totiž evidentní, jaké odborné vzdělání nebo způsobilost musí míst zástupce, živnostník i orgán státní správy, který se ke koncesi eviduje.

V žádosti o koncesi musí být uveden předmět podnikání a podává se v místě bydliště žadatele na příslušném Živnostenském úřadě. Dále je nutné doložit odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí mít požadované vzdělání nebo klasifikace v oboru, který bude předmětem podnikání. Zaručuje se tak za vykonavatele, že je zcela způsobilý k tomu, aby činnosti prováděl. Mezi tyto činnosti se řadí zejména kadeřnice, kosmetičky apod.

Pokud vám bude vydána koncese, můžete si na živnostenském úřadě zažádat klasicky na základě všechny vydaných koncesních dokumentů o živnostenské oprávnění.

Vložil Živnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit živnost

Pokud nechcete být zaměstnán a chcete si rozjet podnikání na vlastní pěst, pak je potřeba živnostenské oprávnění, které z vás dělá oprávněnou osobu k provozování činnosti.

Založení živnostenského oprávnění nijak složité ani zdlouhavé, ale otázkou je zda splňujete veškeré podmínky, které jsou s vydání oprávnění spjaté.

Podmínky pro založení živnostenského oprávnění

Vše má své podmínky a výjimkou není ani vydání živnostenského oprávnění. Pochopitelně musíte být plnoletí a nějaké ty prohřešky z minulosti by vám to mohli pěkně zavařit.

 • dosáhnout požadovaného věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz)
 • trestní bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů)
 • osoba bez daňového nedoplatku nebo jiným finančním závazkům vůči pojišťovně a státu

Co byste ale měli učinit, jako první věc je informovat se, do jaké skupiny činností spadá vaše podnikání. Jsou totiž některé úkony a profese, ke kterým si živnost zakládat nepotřebujete a je to vlastně zcela zbytečné. Podívejte se tedy na některé z nich:

 • lesní a vodní hospodářství
 • zemědělská výroba a činnosti autorů
 • nezávislá povolání (spisovatelé, autoři, hudebníci, apod.)
 • povolání dle zvláštních předpisů (daňové poradenství, exekutoři, makléři, léčitelé, advokáti)

Pokud jste si tedy naprosto jisti, že živnostenské oprávnění potřebujete, pak se vydejte na Živnostenský úřad, kde mimo vyplnění žádosti musíte předložit ještě několik dalších dokumentů. Průkaz totožnosti, odbornou způsobilost, pokud jde o živnost na základě vzdělání, pak musíte předložit i svá vysvědčení nebo jejich kopie, potvrzení o praxi vydanou zaměstnavatelem, případně po vás mohou chtít i zápočtový list, ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele.

Vložil Založení živnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář