Živnosti a vše okolo nich

Archív kategorií: Přerušení podnikání

Přerušení živnosti

Přerušení živnosti byste měli udělat jen v tom nejnutnějším případě. Mnohem víc se totiž vyplatí pozastavení živnosti, zato neplatíte a navíc si můžete živnost pak kdykoli obnovit. Pokud živnost přerušíte úplně a jednou byste se rozhodli, že budete živnostenské oprávnění potřebovat znovu, pak budete muset podstoupit ten stejný koloběh, jak na úplném začátku.

Vyplnění jednotného registračního formuláře

I přesto, že nějakou dobu již platí, že nemusíte oznamovat přerušení živnosti Živnostenskému úřadu, tak na všech jiných úřadech je to vaše povinnost. Mimo jiné to musíte nahlásit i zdravotní pojišťovně, ale s registračním formulářem si ušetříte doslova hromadu času.

Registrační formulář je totiž listina, se kterou dáte vědět všem příslušným úřadům, že jste živnost úplně zrušily, nebo jen pozastavily. Nemusíte tak chodit od úřadu k úřadu a ztrácet zbytečně čas.

Samotné přerušení živnosti je velmi jednoduché a dokonce není ani moc zdlouhavé. V první řadě musíte na Živnostenském úřadě oznámit přerušení živnosti na základě žádosti, kterou úřad běžně vydává. Živnostenský úřad vám vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění a to do 30 dnů od podání žádosti. Nakonec nesmíte zapomenout informovat všechny příslušné orgány a úřady, které by vám později mohli způsobit potíže. Vzhledem k tomu, že živnost ukončujete na Živnostenském úřadě, tak je dále nemusíte informovat, protože je vaše zrušení evidováno.

Živnostenské oprávnění vám ale může zrušit i samotný úřad a to v případě, že nesplňujete nebo nějakým způsobem porušujete podmínky stanovené zákonem.

Vložil Přerušení podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak zrušit sro

Pokud se vám založení společnosti s ručením omezeným zdálo až příliš jednoduché, pak se asi budete divit, jak moc je složité zrušení společnosti. Úkon není jednoduchý, je časově náročný a mimo jiné budete potřebovat i advokáta.

Společnost pak zaniká až tehdy, kdy je vymazána z obchodního rejstříku firem, proběhne tedy její zánik. Zániku ale ještě předchází samotné zrušení společnosti bez likvidace nebo naopak s likvidací. Velkou roli zde hraje i důvod zrušení společnosti, a zda máte finanční závazky vůči věřitelům.

Zrušení a zánik společnosti

Pokud bychom se měli řídit obchodním zákoníkem, tak nejdříve dochází ke zrušení společnosti, nakonec k jejímu zániku.

Zrušení společnosti provádí zejména advokát nebo pověřený notář. Společnosti zaniká ke dni, kdy je vymazána z obchodního rejstříku. V tomto případě ale může nastat ještě několik situací a jednou z nich je i likvidace.

Zrušení s likvidací nebo bez likvidace

Likvidaci provádí likvidátor a to v případě, že je to nařízeno soudem nebo si to všichni společníci přejí. Likvidace je úplné zrušení společnosti, kdy je vyrovnávají závazky vůči věřitelům, dodavatelům, apod.

Společnost je ale možné zrušit i bez likvidace a to v případě, že všichni společníci dobrovolně vystoupí a jmění přechází na jiného právního nástupce čímž může být zcela nová, nebo už zaběhlá společnost.

Pokud nemáte s administrativní prací valné a opravdu odborné zkušenosti, pak je rozhodně lepší nápad nechat celou administrativu na zkušeném advokátovi. Ano, jsou to nějaké ty výdaje navíc, ale vy budete mít jistotu, že se v budoucnu neobjeví žádné další potíže v rámci již neexistující společnosti.

Vložil Přerušení podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář