Živnosti a vše okolo nich

Archív kategorií: Založení živnosti

Sdružení živnostníků

Pokud jste o sdružení živnostníků nikdy neslyšely, pak jste tady správně. Nejen, že si povíme, co to vlastně sdružení živnostníků je, ale mimo jiné se i dozvíte, jaké jsou v tomto případě podmínky pro živnostníky s platbou daně z příjmu.

Co je to sdružení živnostníků

Pokud se několik podnikatelů, kteří mají živnostenské oprávnění rozhodnou, že budou společně podnikat, mají tu možnost. Jednou z možností, jak společně začít podnikat je založit smlouvu o sdružení, ve které budou uvedeny veškeré podmínky jejich společného podnikání.

Pokud si takovou smlouvu skutečně chcete založit, pak se rozhodně s jejím vypracováním obraťte na advokáta. Náležitosti, které musí být ve smlouvě uvedeny a to v nejen váš prospěch totiž nejsou nijak jednoduché a v budoucnu byste špatného vypracování a následného podpisu mohli litovat.

Sdružení živnostníků se hodí zejména tehdy, pokud nechcete se svými partnery zakládat obchodní společnost.

Smlouva o sdružení musí obsahovat hned několik důležitých údajů. Ty nejjednodušší jsou například identifikace všech subjektů, které smlouvu budou podepisovat, doba vzniku a přesného trvání sdružení, sídlo sdružení, účely sdružení apod. V tomto směru se samozřejmě nabízí i otázka, jak na konci každého období zaplatit daň státu.

Každý účastník sdružení platí daň sám za sebe a daňové přiznání podává sám. Ovšem pozor, pokud je jeden z účastníků sdružení plátcem DPH, musí se k jeho placení přihlásit všichni ihned po založení sdružení na příslušném Finančním úřadu.

Vložil Založení živnosti | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jak založit živnost

Pokud nechcete být zaměstnán a chcete si rozjet podnikání na vlastní pěst, pak je potřeba živnostenské oprávnění, které z vás dělá oprávněnou osobu k provozování činnosti.

Založení živnostenského oprávnění nijak složité ani zdlouhavé, ale otázkou je zda splňujete veškeré podmínky, které jsou s vydání oprávnění spjaté.

Podmínky pro založení živnostenského oprávnění

Vše má své podmínky a výjimkou není ani vydání živnostenského oprávnění. Pochopitelně musíte být plnoletí a nějaké ty prohřešky z minulosti by vám to mohli pěkně zavařit.

  • dosáhnout požadovaného věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz)
  • trestní bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů)
  • osoba bez daňového nedoplatku nebo jiným finančním závazkům vůči pojišťovně a státu

Co byste ale měli učinit, jako první věc je informovat se, do jaké skupiny činností spadá vaše podnikání. Jsou totiž některé úkony a profese, ke kterým si živnost zakládat nepotřebujete a je to vlastně zcela zbytečné. Podívejte se tedy na některé z nich:

  • lesní a vodní hospodářství
  • zemědělská výroba a činnosti autorů
  • nezávislá povolání (spisovatelé, autoři, hudebníci, apod.)
  • povolání dle zvláštních předpisů (daňové poradenství, exekutoři, makléři, léčitelé, advokáti)

Pokud jste si tedy naprosto jisti, že živnostenské oprávnění potřebujete, pak se vydejte na Živnostenský úřad, kde mimo vyplnění žádosti musíte předložit ještě několik dalších dokumentů. Průkaz totožnosti, odbornou způsobilost, pokud jde o živnost na základě vzdělání, pak musíte předložit i svá vysvědčení nebo jejich kopie, potvrzení o praxi vydanou zaměstnavatelem, případně po vás mohou chtít i zápočtový list, ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele.

Vložil Založení živnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář