Živnosti a vše okolo nich

Jak dlouho uchovávat účetní doklady

Účetní doklady rozhodně nejsou zanedbatelné. Kontrola může přijít kdykoli, a když bude snad něco chybět, vymlouvat se nemůže nikdo z nás.

Jak dlouho tedy skladovat účetní doklady? Jakou fakturu je ještě možné zahrnout do účetního období, a jaká už patří do následujícího?

Zákony platí pro všechny

Schovávat účetní doklady musí každý, kdo podniká a má zaměstnance a dokonce i ten, který je osobou výdělečně činnou.

Pro každého platí stejný zákon – uchovávat účetní doklady po dobu 5 let s výjimkou účetní uzávěrky a výroční správy, kterou je nutné ze zákona uchovávat dokonce po dobu 10 let. Po uplynutí této doby (na konci daného účetního období), se rozhodně nedoporučuje vlastní účetnictví jen tak vyhodit do koše, ale se skartovat tak, aby již nikdo jiný k dokumentům neměl přístup. A jaké účetní doklady je potřeba uchovávat po dobu oněch 5 let?

  • účetní knihy
  • inventurní soupisy
  • odpisové plány
  • přehledy
  • odpisy a účtový rozvrh

Jednoduše řečeno jsou to všechny písemné dokumenty, které dokládají vedení účetnictví a jeho formu. U mnoha případů nastává problém se zahrnutím účetní faktury do účetního období. Pokud si nevíte v tomto případě rady, pak se řiďte jednoduchou a zaručenou radou. Faktury se vždy započítávají do období, ve kterém byly uhrazeny nikoli vystaveny.

Pokud tedy vystavujete fakturu v prosinci roku 2012, ale uhrazena bude až v lednu 2013, pak je faktura zahrnuta do účetnictví v roce 2013.

Komentáře jsou uzavřeny.