Sdružení živnostníků

Živnosti a vše okolo nich

Jak zrušit sro

Pokud se vám založení společnosti s ručením omezeným zdálo až příliš jednoduché, pak se asi budete divit, jak moc je složité zrušení společnosti. Úkon není jednoduchý, je časově náročný a mimo jiné budete potřebovat i advokáta.

Společnost pak zaniká až tehdy, kdy je vymazána z obchodního rejstříku firem, proběhne tedy její zánik. Zániku ale ještě předchází samotné zrušení společnosti bez likvidace nebo naopak s likvidací. Velkou roli zde hraje i důvod zrušení společnosti, a zda máte finanční závazky vůči věřitelům.

Zrušení a zánik společnosti

Pokud bychom se měli řídit obchodním zákoníkem, tak nejdříve dochází ke zrušení společnosti, nakonec k jejímu zániku.

Zrušení společnosti provádí zejména advokát nebo pověřený notář. Společnosti zaniká ke dni, kdy je vymazána z obchodního rejstříku. V tomto případě ale může nastat ještě několik situací a jednou z nich je i likvidace.

Zrušení s likvidací nebo bez likvidace

Likvidaci provádí likvidátor a to v případě, že je to nařízeno soudem nebo si to všichni společníci přejí. Likvidace je úplné zrušení společnosti, kdy je vyrovnávají závazky vůči věřitelům, dodavatelům, apod.

Společnost je ale možné zrušit i bez likvidace a to v případě, že všichni společníci dobrovolně vystoupí a jmění přechází na jiného právního nástupce čímž může být zcela nová, nebo už zaběhlá společnost.

Pokud nemáte s administrativní prací valné a opravdu odborné zkušenosti, pak je rozhodně lepší nápad nechat celou administrativu na zkušeném advokátovi. Ano, jsou to nějaké ty výdaje navíc, ale vy budete mít jistotu, že se v budoucnu neobjeví žádné další potíže v rámci již neexistující společnosti.

Vložil Přerušení podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak založit sro a podnikat

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou založení společnosti u nás. Společnost může mít jednoho společníka, nejvýš však padesát společníků. Základní kapitál společnosti je 200 000,- Kč a každý společník přispívá minimálním vkladem (základním kapitálem) 20 000,- Kč.

Ke vzniku společnosti dochází až zápisem do obchodního rejstříku.

Jak založit s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným není úplně zadarmo. Navíc ani samotné vyřízení není úplně jednoduché.

Prvním krokem je sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy. Zakladatelská listina se zakládá v případě, že má společnost jen jednoho společníka, společenská smlouva platí pro více společníků. Podpis smlouvy probíhá před notářem a následně je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý účastník odpovídá za závazky majetkem, ale pokud se jedná o jednotlivce, pak odpovídá svým vkladem. Každá společnost si stanovuje správce vkladů – může to být i banka, je třeba doložit souhlas.

Základní kapitál – do kdy je potřeba uhradit

Základní kapitál je nutné uhradit ještě před podáním návrhu zápisu do obchodního rejstříku. Do této doby musí být zaplaceno minimálně 30 %, celková výše ale musí činit aspoň 100 000,- Kč. Výjimka se vztahuje na společnosti s jedním majitelem, kdy musí být celkový výše 200 000,- Kč splacena ještě před podáním žádosti o zapsání do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem společnosti je jednatel, nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Výhody s. r. o.

  • životnost společnosti – pokud jeden společník odejde, neohrožuje společnost
  • ručení je omezené až do výše počátečního vkladu
  • je možné zakládat ještě dceřiné společnosti
  • společnost může expandovat navýšením vkladů a přistoupením společníků
Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak správně zaplatit daň

Placení daně není příjemné nikomu. Potřeba to ale je a i přesto se některým z nás stává, že nevíme, jak daň zaplatit správně. Díky tomu, že daň uhradíme nejen správně, ale i zavčasu vyhýbáme se poměrně velkým nepříjemnostem, které jsou s nezaplacením vyměřené daně bezprostředně spojeny.

Plátci daně ale mají hned několik možností, jak daň finančnímu úřadu zaplatit. Mimo jiné se jedná i o nejpohodlnější způsob, jaký lze v rámci platby daně uplatnit.

Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou

Bankovní převod je pochopitelně velmi pohodlný. Jednoduše tak učiníte z domova zatím, co kdybyste chtěli platit prostřednictví České pošty, budete muset dokonce i vyplnit složenku. Bankovní převod se tedy v tomto případě zdá opravdu jednodušší, navíc budete mít lepší přehled. Číslo bankovního účtu, kód banky, variabilní a konstantní symbol je samozřejmostí a mimo jiné budete muset ještě přidat částku psanou slovy, specifický symbol, datum splatnosti daně a do zprávy pro příjemce uvést – v případě, že jste plátcem DPH i datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Rozhodně se tento způsob zdá mnohem jednodušší, než platba složenkou, kterou složitě mezi lidmi vyplňujete na poště. Mnozí z nás si dokonce s takovým vyplněním ani neví rady a rovnou se přikloní k jiné metodě zaplacení daně.

Vložil Pro plátce daní | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak vyplnit prohlášení poplatníka daně

Daňové prohlášení, nebo jak se běžně říká “růžový papír”. Možná už ho podepsal kde kdo, možná jste ho za celý život ještě ani neviděli.

Až ale přijde na jeho vyplnění sami poznáte, že to někdy není tak jednoduché. A k čemu vlastně takový růžový papír slouží? Chrání vás, nebo naopak vašeho zaměstnavatele?

Prohlášení můžete podepsat jen u jednoho zaměstnavatele

Daňové prohlášení může zaměstnanec podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pokud jich najednou v jednom kalendářním roce podepíše víc, pak se musí rozhodnout, u kterého z nich zůstane. Prohlášení zkrátka nelze podepsat dvakrát. Prohlášení poplatníka daně se obvykle podepisuje ke smlouvě dohoda o pracovní činnosti a zaměstnavatel si díky tomuto dokumentu může uplatnit slevy na dani a uplatňuje díky němu nezdanitelné části základu daně. V zásadě tedy nechání nikoho, ale přináší značné výhody pro podnikatele. Daňové prohlášení má hned několik listů, přičemž na tom prvním si možná řeknete, jak je to jednoduché.

  • Jde o základní údaje o vaší osobě. Pokud se vás některá z kolonek netýká – například kolik máte děti a vy je nemáte, pak kolonku pouze zaškrtnete a dále se ji nevěnujete.
  • Na druhém listu se po několika kolonkách dostáváte k čestnému prohlášení, že jste u jiného zaměstnavatele nepodepsali stejný dokument. Máte-li manžela/manželku dostáváte se i k této otázce.
  • Na třetím listu se dostáváme opět k čestnému prohlášení o jiných příjmech, které jsou nebo nejsou zdanitelné.
  • Nakonec už vás čeká jen podpis a malé nezbytnosti. Základní údaje o své osobě zná asi každý z nás a tak by vám vyplnění dokumentu nemělo zabrat příliš mnoho času.
Vložil Pro plátce daní | Štítek , , , , | Zanechat komentář