Živnosti a vše okolo nich

Archív štítků: Podnikání

Volné živnosti

Volné živnosti obsahují asi okolo 80 obrů činností, které spadají do této kategorie. Navíc k zahájení takové živnosti stačí skutečně jen vydání živnostenského listu, což by, pokud splňujete všechny podmínky, měla být v tomto případě brnkačka.

Odborná způsobilost není potřeba

K vykonávání volných živností totiž nepotřebujete vzdělání, praxi v oboru zkrátka nic. Volné činnosti totiž sdružují hned několik činností, jako jsou ty výrobní, obchodní nebo sem patří i některé běžně poskytované služby. Co byste ale měli vědět, že nedostáváte živnostenské oprávnění i přesto, že musíte projít všemi podmínkami, ale pouze výpis z živnostenského rejstříku.

Pár výhod to ale má. Pokud již některou z činností provozujete a chcete k tomu provozovat ještě jednu volnou živnost, pak stačí jen zajít na úřad a tam nechat živnost doplnit. Doplnění živnosti nemusíte hlásit ani na jiném úřadě, dokonce ani na své pojišťovně.

Volné živnosti patří mezi živnosti ohlašovací, což znamená, že do budoucna vzniká právní nárok. Pokud jsou tedy zákonem stanovené podmínky splněny, není důvod k tomu, aby nebylo vydáno živnostenské oprávnění/výpis z živnostenského rejstříku. Zároveň se ale jedná o takové činnosti, které nejsou státem nijak hlídány a regulovány, není brán ohled na škody, které jsou během činnosti způsobeny, protože jsou prováděny neodborným způsobem – není nutné dokládat vzdělání ani praxe v daném oboru, takže se předpokládá, že ji vykonavatel ani nemá.

Vložil Živnostenská oprávnění | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak založit živnost

Pokud nechcete být zaměstnán a chcete si rozjet podnikání na vlastní pěst, pak je potřeba živnostenské oprávnění, které z vás dělá oprávněnou osobu k provozování činnosti.

Založení živnostenského oprávnění nijak složité ani zdlouhavé, ale otázkou je zda splňujete veškeré podmínky, které jsou s vydání oprávnění spjaté.

Podmínky pro založení živnostenského oprávnění

Vše má své podmínky a výjimkou není ani vydání živnostenského oprávnění. Pochopitelně musíte být plnoletí a nějaké ty prohřešky z minulosti by vám to mohli pěkně zavařit.

  • dosáhnout požadovaného věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům (občanský průkaz)
  • trestní bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů)
  • osoba bez daňového nedoplatku nebo jiným finančním závazkům vůči pojišťovně a státu

Co byste ale měli učinit, jako první věc je informovat se, do jaké skupiny činností spadá vaše podnikání. Jsou totiž některé úkony a profese, ke kterým si živnost zakládat nepotřebujete a je to vlastně zcela zbytečné. Podívejte se tedy na některé z nich:

  • lesní a vodní hospodářství
  • zemědělská výroba a činnosti autorů
  • nezávislá povolání (spisovatelé, autoři, hudebníci, apod.)
  • povolání dle zvláštních předpisů (daňové poradenství, exekutoři, makléři, léčitelé, advokáti)

Pokud jste si tedy naprosto jisti, že živnostenské oprávnění potřebujete, pak se vydejte na Živnostenský úřad, kde mimo vyplnění žádosti musíte předložit ještě několik dalších dokumentů. Průkaz totožnosti, odbornou způsobilost, pokud jde o živnost na základě vzdělání, pak musíte předložit i svá vysvědčení nebo jejich kopie, potvrzení o praxi vydanou zaměstnavatelem, případně po vás mohou chtít i zápočtový list, ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele.

Vložil Založení živnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář