Živnosti a vše okolo nich

Archív štítků: Založení společnosti

Založení sro

Pokud chcete, aby se vaše živnost posunula někam dál, pak je na čase abyste si založily společnost s ručením omezeným.

Nejen, že se váš předmět podnikání posune na zcela jinou stupnici, ale i jako podnikatel budete působit důvěryhodněji a vaše uplatnění na trhu se značně zvyšuje. Celému založení společnosti předchází podpis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny.

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva

Zakladatelská listina nebo společenská smlouva se podepisuje před notářem a zároveň se stanovuje správce vkladů. Správce vkladů zodpovídá za to, že veškeré vklady společníků nebo jednotlivce budou odeslány na speciální účet a po dobu, než bude společnost zapsána do obchodního rejstříku, s nimi nebude moci nikdo manipulovat. Správcem vkladů se může stát i banka, pokud k tomu učiní souhlas. Na základě splacení vkladů získává podnikatel/lé, podnikatelské oprávnění nebo živnostenské oprávnění.

Pokud jste se skutečně rozhodli založit s. r. o. pak musíte počítat nejen s počátečním vkladem, ale i s ostatními náklady. V tomto případě budete odvádět částku i notáři, platit budete za zápis do obchodního rejstříku, poplatek za výpis z katastru nemovitostí, který musíte doložit na základě sídla společnosti. Jestliže nechcete zakládat společnost sami na vlastní pěst, pak si můžete vzít společníka. Těch může být ve společnosti až padesát, přičemž každý ručí svým vlastním majetkem a částkou, která je uvedena, jako počáteční vklad společníků.

Minimální částka, která musí být uhrazena jako počáteční vklad je 100 000,- Kč, ale jedná se pouze o vklad počáteční. Základem je 200 000,- Kč.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak zrušit sro

Pokud se vám založení společnosti s ručením omezeným zdálo až příliš jednoduché, pak se asi budete divit, jak moc je složité zrušení společnosti. Úkon není jednoduchý, je časově náročný a mimo jiné budete potřebovat i advokáta.

Společnost pak zaniká až tehdy, kdy je vymazána z obchodního rejstříku firem, proběhne tedy její zánik. Zániku ale ještě předchází samotné zrušení společnosti bez likvidace nebo naopak s likvidací. Velkou roli zde hraje i důvod zrušení společnosti, a zda máte finanční závazky vůči věřitelům.

Zrušení a zánik společnosti

Pokud bychom se měli řídit obchodním zákoníkem, tak nejdříve dochází ke zrušení společnosti, nakonec k jejímu zániku.

Zrušení společnosti provádí zejména advokát nebo pověřený notář. Společnosti zaniká ke dni, kdy je vymazána z obchodního rejstříku. V tomto případě ale může nastat ještě několik situací a jednou z nich je i likvidace.

Zrušení s likvidací nebo bez likvidace

Likvidaci provádí likvidátor a to v případě, že je to nařízeno soudem nebo si to všichni společníci přejí. Likvidace je úplné zrušení společnosti, kdy je vyrovnávají závazky vůči věřitelům, dodavatelům, apod.

Společnost je ale možné zrušit i bez likvidace a to v případě, že všichni společníci dobrovolně vystoupí a jmění přechází na jiného právního nástupce čímž může být zcela nová, nebo už zaběhlá společnost.

Pokud nemáte s administrativní prací valné a opravdu odborné zkušenosti, pak je rozhodně lepší nápad nechat celou administrativu na zkušeném advokátovi. Ano, jsou to nějaké ty výdaje navíc, ale vy budete mít jistotu, že se v budoucnu neobjeví žádné další potíže v rámci již neexistující společnosti.

Vložil Přerušení podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak založit sro a podnikat

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou založení společnosti u nás. Společnost může mít jednoho společníka, nejvýš však padesát společníků. Základní kapitál společnosti je 200 000,- Kč a každý společník přispívá minimálním vkladem (základním kapitálem) 20 000,- Kč.

Ke vzniku společnosti dochází až zápisem do obchodního rejstříku.

Jak založit s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným není úplně zadarmo. Navíc ani samotné vyřízení není úplně jednoduché.

Prvním krokem je sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy. Zakladatelská listina se zakládá v případě, že má společnost jen jednoho společníka, společenská smlouva platí pro více společníků. Podpis smlouvy probíhá před notářem a následně je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý účastník odpovídá za závazky majetkem, ale pokud se jedná o jednotlivce, pak odpovídá svým vkladem. Každá společnost si stanovuje správce vkladů – může to být i banka, je třeba doložit souhlas.

Základní kapitál – do kdy je potřeba uhradit

Základní kapitál je nutné uhradit ještě před podáním návrhu zápisu do obchodního rejstříku. Do této doby musí být zaplaceno minimálně 30 %, celková výše ale musí činit aspoň 100 000,- Kč. Výjimka se vztahuje na společnosti s jedním majitelem, kdy musí být celkový výše 200 000,- Kč splacena ještě před podáním žádosti o zapsání do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem společnosti je jednatel, nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Výhody s. r. o.

  • životnost společnosti – pokud jeden společník odejde, neohrožuje společnost
  • ručení je omezené až do výše počátečního vkladu
  • je možné zakládat ještě dceřiné společnosti
  • společnost může expandovat navýšením vkladů a přistoupením společníků
Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář