Živnosti a vše okolo nich

Archív štítků: Živnosti řemeslné

Volné živnosti

Volné živnosti obsahují asi okolo 80 obrů činností, které spadají do této kategorie. Navíc k zahájení takové živnosti stačí skutečně jen vydání živnostenského listu, což by, pokud splňujete všechny podmínky, měla být v tomto případě brnkačka.

Odborná způsobilost není potřeba

K vykonávání volných živností totiž nepotřebujete vzdělání, praxi v oboru zkrátka nic. Volné činnosti totiž sdružují hned několik činností, jako jsou ty výrobní, obchodní nebo sem patří i některé běžně poskytované služby. Co byste ale měli vědět, že nedostáváte živnostenské oprávnění i přesto, že musíte projít všemi podmínkami, ale pouze výpis z živnostenského rejstříku.

Pár výhod to ale má. Pokud již některou z činností provozujete a chcete k tomu provozovat ještě jednu volnou živnost, pak stačí jen zajít na úřad a tam nechat živnost doplnit. Doplnění živnosti nemusíte hlásit ani na jiném úřadě, dokonce ani na své pojišťovně.

Volné živnosti patří mezi živnosti ohlašovací, což znamená, že do budoucna vzniká právní nárok. Pokud jsou tedy zákonem stanovené podmínky splněny, není důvod k tomu, aby nebylo vydáno živnostenské oprávnění/výpis z živnostenského rejstříku. Zároveň se ale jedná o takové činnosti, které nejsou státem nijak hlídány a regulovány, není brán ohled na škody, které jsou během činnosti způsobeny, protože jsou prováděny neodborným způsobem – není nutné dokládat vzdělání ani praxe v daném oboru, takže se předpokládá, že ji vykonavatel ani nemá.

Vložil Živnostenská oprávnění | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Řemeslné živnosti

Kategorie řemeslných živností se v posledních letech značně změnila. Mezi jednu z podmínek patřila i odborná způsobilost a praxe v daném oboru. Dnes je to tak stále, ale doba požadované praxe byla zkrácena.

Pokud máte vzdělání, nepotřebujete praxi

Pokud má žadatel o živnost patřičné odborné vzdělání, pak není praxe v oboru nutná. To je velmi dobrá zpráva zejména pro studenty, kteří aktuálně školu úspěšně ukončili a mají zájem okamžitě začít podnikat a postavit se na vlastní nohy.

Mezi odborné vzdělání se řadí středoškolské s maturitou, výuční list, nebo vysokoškolské vzdělání. Oborů a profesí, ve kterých můžete své podnikání zahájit je hned celá řada.

Profesí je skutečně dost a nelze je zde ani všechny vyjmenovat. Pro založení řemeslné živnosti platí naprosto stejná pravidla, jako při založení klasické, běžné živnosti.

  • pekařství, cukrářství
  • kadeřnictví, kosmetické služby
  • mlékárenství, uzenářství
  • zlatnictví, klenotnictví
  • opravy a montáže
  • malířství, zednictví
  • a mnoho dalších

V první řadě je vyžadována naprostá trestní bezúhonnost. Především nesmí být spáchán trestný čin v podnikání a nesmí dojít během minulých let k odnětí svobody. Dosažení požadovaného věku je samozřejmostí stejně, jako že žadatel musí být právně způsobilou osobou a na místě se tak prokáže občanským průkazem. Zároveň nesmí být evidentní žádný dluh vůči státu nebo pojišťovnám, dluhy na dani, nebo na finančním úřadu.

Co je pro vydání řemeslného živnostenského oprávnění nejdůležitější je potvrzení o požadovaném vzdělání či praxi, která se dokládá přímo na Živnostenském úřadu.

Vložil Živnostenská oprávnění | Štítek , , , , | Zanechat komentář