Živnosti a vše okolo nich

Jak založit sro a podnikat

Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou založení společnosti u nás. Společnost může mít jednoho společníka, nejvýš však padesát společníků. Základní kapitál společnosti je 200 000,- Kč a každý společník přispívá minimálním vkladem (základním kapitálem) 20 000,- Kč.

Ke vzniku společnosti dochází až zápisem do obchodního rejstříku.

Jak založit s. r. o.

Založení společnosti s ručením omezeným není úplně zadarmo. Navíc ani samotné vyřízení není úplně jednoduché.

Prvním krokem je sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy. Zakladatelská listina se zakládá v případě, že má společnost jen jednoho společníka, společenská smlouva platí pro více společníků. Podpis smlouvy probíhá před notářem a následně je společnost zapsána do obchodního rejstříku. Každý účastník odpovídá za závazky majetkem, ale pokud se jedná o jednotlivce, pak odpovídá svým vkladem. Každá společnost si stanovuje správce vkladů – může to být i banka, je třeba doložit souhlas.

Základní kapitál – do kdy je potřeba uhradit

Základní kapitál je nutné uhradit ještě před podáním návrhu zápisu do obchodního rejstříku. Do této doby musí být zaplaceno minimálně 30 %, celková výše ale musí činit aspoň 100 000,- Kč. Výjimka se vztahuje na společnosti s jedním majitelem, kdy musí být celkový výše 200 000,- Kč splacena ještě před podáním žádosti o zapsání do obchodního rejstříku. Statutárním orgánem společnosti je jednatel, nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Výhody s. r. o.

  • životnost společnosti – pokud jeden společník odejde, neohrožuje společnost
  • ručení je omezené až do výše počátečního vkladu
  • je možné zakládat ještě dceřiné společnosti
  • společnost může expandovat navýšením vkladů a přistoupením společníků

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Založení společnosti a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.