Živnosti a vše okolo nich

Koncesované živnosti

Provozovat koncesovanou živnost je poměrně jednoduché, ale jen pro osoby, které dosáhly požadované vzdělání pro podnikání. Podnikatel ale musí splňovat hned několik podmínek, bez kterých nebude vydáno živnostenské oprávnění. Veškerému procesu ale předchází žádost o vydání koncese.

Žádost o vydání koncese

Koncesované živnosti jsou rozděleny do jednotlivých skupin dle živnostenského zákona v příloze č. 3. U každé skupiny koncesovaných živností jsou uvedeny i bližší informace.

Pokud skutečně chcete provozovat takovou činnost, pak bude nejlepší, když si tabulku přímo najdete. Možná si to nemyslíte, ale značně by vám mohla usnadnit práci. Je z ní totiž evidentní, jaké odborné vzdělání nebo způsobilost musí míst zástupce, živnostník i orgán státní správy, který se ke koncesi eviduje.

V žádosti o koncesi musí být uveden předmět podnikání a podává se v místě bydliště žadatele na příslušném Živnostenském úřadě. Dále je nutné doložit odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce musí mít požadované vzdělání nebo klasifikace v oboru, který bude předmětem podnikání. Zaručuje se tak za vykonavatele, že je zcela způsobilý k tomu, aby činnosti prováděl. Mezi tyto činnosti se řadí zejména kadeřnice, kosmetičky apod.

Pokud vám bude vydána koncese, můžete si na živnostenském úřadě zažádat klasicky na základě všechny vydaných koncesních dokumentů o živnostenské oprávnění.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Živnosti a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.